Majoitus / Hotellit / Ravintolat

Container W5

995

Container W4

870

Container W3

690

Sortaider Modules W90

215

Sortaider Modules W50

180

Sortaider Modules W30

145

Sorter 40W5

850

Sorter 40W4

680

Sorter 40W3

510

Sorter 40W2

340

Sorter 40W1

180

Sorter 30W5

450

Sorter 30W4

360

Sorter 30W3

280

Sorter 30W2

185

Sorter 30W1

110

Sorter 20W5

370

Sorter 20W4

300

Sorter 20W3

230

Sorter 20W2

160

Sorter 20W1

90

Sorter 10W5

310

Sorter 10W4

250

Sorter 10W3

200

Sorter 10W2

140

Sorter 10W1

85